Reglement

Algemeen

Deelname aan onderdelen van het programma is ten allen tijde voor eigen risico. Dit geldt ook voor schade aan derden. 

Rookverbod
Het zal u allen niet ontgaan zijn dat per 1 juli 2008, in navolging van veel andere landen om ons heen, een algemeen Rookverbod in de horeca van kracht is. In tegenstelling tot eerdere geruchten dat dit verbod misschien niet voor feesttenten zou gaan gelden heeft de overheid definitief besloten ook hiervoor geen uitzondering te maken.

U zult begrijpen dat wij als feeststichting ons ook aan dit verbod moeten houden en dat wij er op toezien dat er in de tent niet gerookt wordt. Middels de bekende symbolen zal dit ook duidelijk aangegeven worden.

Wij hopen op uw medewerking te kunnen rekenen dusdanig dat er alleen buiten de tent gerookt wordt. Eventuele sancties van de overheid naar ons toe zijn namelijk niet mals.

Alcohol onder de 18 jaar
Zoals bekend mag aan personen onder de 18 jaar geen alcohol geschonken worden en kan in twijfelgevallen door het barpersoneel om een identiteitsbewijs gevraagd worden. Degenen van u die in de gelukkige omstandigheid verkeren wel 18 jaar of ouder te zijn maar er wat jonger uitzien (iedereen wil toch graag jonger geschat worden) is er de mogelijkheid dat zij, op eigen verzoek, een polsbandje krijgen. Zij zullen dan niet iedere keer als zij een alcoholische versnapering bestellen, te hoeven aantonen dat ze oud genoeg zijn. Deze polsbandjes zijn verkrijgbaar bij de muntverkoop (neem wel je identiteitsbewijs mee!!).

Foto’s
Tijdens het dorpsfeest zal onze feestfotograaf Arnold rondlopen om het dorpsfeest vast te leggen. Deelnemers en toeschouwers aan de verschillende activiteiten kunnen dus op de gevoelige plaat vastgelegd worden. De foto’s komen op onze website en facebook te staan. Als je op een foto staat waarmee je het niet eens bent, kun je dit melden via het contactformulier onder vermelding van je naam en foto nummer. Wij verwijderen de foto dan zo snel mogelijk.

Optocht Oldemarkt vernieuwde opzet:

De optocht wordt op de vrijdagavond en zaterdagavond verreden. Tijdens deelname aan de optocht wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht op de voorganger. En instructies van de organisatie worden ten alle tijde opgevolgd. 

Aan de optocht kunnen 3 categorieën deelnemen.  Bij de categorieën zijn spelregels, niet al te veel natuurlijk. 

  1. Wagens, een rijdend geheel van minimaal 4 meter lang en minimaal 2 meter breed. Beweegt zich met behulp van een gemotoriseerd dan wel elektrisch voertuig voort. Is zichtbaar voorzien van een naam. De chauffeur van het trekkend voertuig is nuchter en beschikt over de benodigde documenten. 
  2. Loopgroepen, eventueel met ondersteuning van een karretje wat zich op menselijke kracht voortbeweegt. De acts bewegen zich tijdens de optocht continu voort, tenzij de organisatie anders aangeeft. Het uitvoeren van een act kan op aangegeven locaties.
  3. Kinderen, de kinderoptocht wordt opgenomen in de grote optocht. De deelname door kinderen aan deze optocht is ten allen tijde voor de verantwoording van de ouder en onder begeleiding van een ouder. Deze categorie spitst zich toe op de leeftijd tot groep 8.