Reglement

Rookverbod
Het zal u allen niet ontgaan zijn dat per 1 juli 2008, in navolging van veel andere landen om ons heen, een algemeen Rookverbod in de horeca van kracht is. In tegenstelling tot eerdere geruchten dat dit verbod misschien niet voor feesttenten zou gaan gelden heeft de overheid definitief besloten ook hiervoor geen uitzondering te maken.

U zult begrijpen dat wij als feeststichting ons ook aan dit verbod moeten houden en dat wij er op toezien dat er in de tent niet gerookt wordt. Middels de bekende symbolen zal dit ook duidelijk aangegeven worden.

Wij hopen op uw medewerking te kunnen rekenen dusdanig dat er alleen buiten de tent gerookt wordt. Eventuele sancties van de overheid naar ons toe zijn namelijk niet mals.

Alcohol onder de 18 jaar
Zoals bekend mag aan personen onder de 18 jaar geen alcohol geschonken worden en kan in twijfelgevallen door het barpersoneel om een identiteitsbewijs gevraagd worden. Degenen van u die in de gelukkige omstandigheid verkeren wel 18 jaar of ouder te zijn maar er wat jonger uitzien (iedereen wil toch graag jonger geschat worden) is er de mogelijkheid dat zij, op eigen verzoek, een polsbandje krijgen. Zij zullen dan niet iedere keer als zij een alcoholische versnapering bestellen, te hoeven aantonen dat ze oud genoeg zijn. Deze polsbandjes zijn verkrijgbaar bij de muntverkoop (neem wel je identiteitsbewijs mee!!).

Lijstcollecte Versierde Wagens Dorpsfeest Oldemarkt
Elk jaar voorafgaande aan het Dorpsfeest wordt in Oldemarkt de lijstcollecte ten behoeve van de versierde wagenoptocht, door het gehele dorp gelopen.

Om de versierde wagenoptocht van start te laten gaan hebben wij dit geld echt nodig. Vanuit deze lijstcollecte wordt de gehele optocht betaald. Het bedrag wordt opgesplitst in gewonnen geldprijzen voor de wagens, de muziekkorpsen en uiteraard de taptoe. Graag willen we u hierbij dus aangeven dat er geen enkele euro naar andere activiteiten gaat maar volledig ten goede komt van de optocht. Wanneer de lijstcollecte niet gelopen wordt dan kan er geen doorgang vinden van de versierde wagenoptocht. Het geld wat tijdens de optocht wordt opgehaald door de (verklede) lopers, wordt op dezelfde manier besteedt.

Wij hebben voor deze lijstcollecte vele vrijwilligers nodig vanuit het dorp. Er zijn veel vrijwilligers die al jaren voor het dorp deze taak hebben opgepakt. Maar toch hebben wij elk jaar weer een aantal nieuwe vrijwilligers hier voor nodig. Dus graag willen wij middels dit bericht ook vragen wie wil ons hier mee helpen.
Je opgave kan je mailen naar: info@oldemarkterfeest.nl

Wij zijn dan ook erg verheugd dat ook dit jaar zal de versierde wagenoptocht weer van start zal gaan!!! Alle deelnemers aan de optocht zijn terug te vinden op onze website.

Foto’s
Tijdens het dorpsfeest zal onze feestfotograaf Arnold rondlopen om het dorpsfeest vast te leggen. Deelnemers en toeschouwers aan de verschillende activiteiten kunnen dus op de gevoelige plaat vastgelegd worden. De foto’s komen op onze website en facebook te staan. Als je op een foto staat waarmee je het niet eens bent, kun je dit melden via het contactformulier onder vermelding van je naam en foto nummer. Wij verwijderen de foto dan zo snel mogelijk.